Metsamajandus

Majandame metsi säästlikult ja heaperemehelikult.

Võta ühendust: Riho Alavee, riho@timberston.ee või +372 52 84 932

TEENUSED

Pakume:
Teenust hooldus- , sanitaar- ja uuendusraieteks (lageraie), samuti hooldame noorendikke ja istutame metsa. Aitame tellida metsamajanduskavasid.

Ostame:
Raieõigust ja kinnistuid (ka raiutud).

Meie eesmärgiks on majandada metsi säästlikult ja heaperemehelikult. Panustame maksimaalselt nii noorendike hooldusesse kui ka harvendusraietesse, püüdes seeläbi tagada metsade maksimaalse aastase juurdekasvu ja parandada puidu kvaliteeti. Pöörame raiete planeerimisel suurt tähelepanu ka ilmastikuoludele, et pinnast minimaalselt kahjustada. Samuti suhtume tõsiselt maaparandusse ning metsa veereziimi paremaks muutmisse. Liigniisketel aladel, kus metsauuendus on küsitav, kasutame küvettide rajamist ning korrastame vanu kuivenduskraave.

Oma tegutsemisaja jooksul on ettevõte jätkuvalt kasvatanud oma metsatagavara ning tänaseks päevaks on Timberston OÜ omandusse kogunenud ligi 1000 ha metsakinnistuid. Eesmärgiks on järkjärguline metsamaa pindala suurendamine ja järjepidev metsamajandamine.

Timberston OÜ jaoks on oluline lai erametsaomanikest kliendibaas, kes mõistaks säästliku majandamise, jätkusuutlikkuse ning metsa enda ressursside ära kasutamise olulisust. Samuti hindame kõrgelt pikaajalist koostööd.

Kui oled huvitatud raieõiguse või kinnistu müügist, võta meiega ühendust ja küsi pakkumist.

Võta meiega ühendust

Sa võid helistada või saata e-kirja, kuid tõenäoliselt kõige kiirem ja mugavam viis meie ühenduse saamiseks on päring kodulehelt: