Parimad mehed Kesk-Eestis. Siia tahan Riho käes teksti

TIMBERSTON EHITUS OÜ

Timberston Ehitus OÜ alustas oma tegevust 2007.aastal.

Meie missiooniks on pakkuda klientidele kvaliteetset teenust, optimaalseid lahendusi ja pikaajalist garantiid. Selleks omame kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid ning kasutame tööjõudu ja tehnikat parimas kombinatsioonis.

Ettevõte on registreeritud Majandustegevuse Registris(MTR) ehituse valdkonnas vee- ja kanalisatsioonirajatised, tegevusaladel ehitamine, projekteerimine, omanikujärelvalve, ehitusjuhtimine.

Samuti on ettevõte kantud Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registrisse, kus omame registreeringut maaparandussüsteemide ehitamise tegevusalal.

MEIE TEGEVUSVALDKONNAD

– vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitamine
– maaparandustööd-kraavide kaevamine ja puhastustööd,
metsateede ehitamine ja rekonstrueerimine
– tiikide rajamine
– teede ja platside ehitus

MEIE SUUREMAD KOOSTÖÖPARTNERID

Timberston OÜ | www.timberston.ee
Merko Ehitus AS | www.merkoehitus.ee
Pipelife Eesti AS | www.pipelife.ee
Treamplast OÜ | www.treamplast.ee
RMK Metsaparandustalitus | www.rmk.ee
Nordecon | As www.nordecon.ee
Terrat AS | www.terrat.ee
Limestone OÜ | www.limeston.eu

TUNNUSTUSED JA SERTIFIKAADID

TEHNIKA

CASE CX130
Väljalaske aasta 2007
Kaevamiskopp (laius 600; 1000 mm)
Planeerimiskopp (laius 1750 mm)
Täismass 14 000 kg

Töötunni hind 40€ + km.
Lisandub masina vedu treileriga objektile ja tagasi vastavalt treileri hinna tingimustele.

CASE CX235
Väljalaske aasta 2012
Kaevamiskopp (laius 600; 1000 mm)
Planeerimiskopp (laius 1750 mm)
Täismass 23 000kg

Töötunni hind 44€ + km.
Lisandub masina vedu treileriga objektile ja tagasi vastavalt treileri hinna tingimustele

JCB 4CX
Väljalaskeaasta 2007
Kaevesügavus 6,0 m
Teleskoopnool
Mõlema silla rattad on pööratavad
Laadurikopp (laius 2350 mm ja 1,2 m³)
Kaevamiskopp (laius 800mm ja maht 0,25 m³)
Täismass 8 600kg

Töötunni hind 30€ + km.

REFERENTSID

Terrat AS
Pärnu linnas, Lõuna tänava trasside ehitus

Nordecon Infra AS
Vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine ja ehitamine Kärla, Salme ja Valjala vallas

Kohila Maja OÜ
Raadiku-Jõe tn ristmiku vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd

Oma Ehitaja AS
Rakvere Politsei ja Päästeameti hoone täiskomplektsete hooneväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine

Merko Ehitus AS
Rae valla Pirita jõe RKA veemajandusprojekt, Tuulevälja AÜ ja Vesiroosi tee vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus

Põllumajandusamet
Riigi poolt hooldatavate eesvoolude võsast puhastamise tööd Karvoja pkr

Põllumajandusamet
Riigi poolt hooldatavate eesvoolude kapitaal- ja renov.tööd Lehetu kraav

Põllumajandusamet
Riigi poolt hooldatavate eesvoolude kraavikaevetööd Vigala jõgi

Nordecon Infra AS
Jüri alaviku Kasemäe tn piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine

Merko Ehitus Eesti AS
Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike ehitus Vääna Jõesuu ja Viti külas

Nordecon AS
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Põlva maakonna ehitustööd VI etapp

ScanBalt Trucks OÜ
Harjumaal Maardu Linnas Koodi 7 kinnistu vee- ja kanal.trasside ehitamine

Maardu Linnavalitsus
Maardu linnas Kroodi kinnistu sadeveetrassi ehitamine

Tref Nord AS
Vabaõhumuuseumi tee 12 bussiparkla ja

Velko AV OÜ
Anija valla Lilli külas vee – ja kanal. trasside rekonstrueerimine ja rajamine

Merko Ehitus Eesti AS
Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning – rajatiste osa 2: Kuldvitsa tee, Ohaka tee, Tõlviku tee ja Murelipuu pst. ehitustööd

Lemminkäinen Eesti AS
Pärnu kesklinna veemajandusobjektide II etapp ehitustööd osas 2: Kesklinn / Supeluse

Põllumajandusamet
Imsi oja truubi avariiremonttööde teostamine

TREV 2 Ehituse OÜ
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi vee, kanalisatsiooni ja sadeveekanalisatsiooni välistrasside ehitus

Nordecon AS
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Põlva maakonna projekteerimise-ehitustööd

Terrat AS
Nissi vallas, Riisipere alevis Metsa põik tänava trasside ehitus

Merko Ehitus AS
Kose valla Kose reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste ehitustööd Alu piirkonnas Pargi, Kalda ja Allika tänaval

Terrat AS
Tamsalu linnas, Laane tänava vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Terrat AS
Tamsalu linnas Paide mnt, Betooni ja A.Haava tänava vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Merko Ehitus AS
Maardu linna veemajandusprojektis Muuga elamupiirkonna vee-ja kanalisatsioonitorustike ning – rajatiste ehitustööd

Terrat AS
Pärnu linnas, Lõuna tänava trasside ehitus

Nordecon Infra AS
Vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine ja ehitamine Kärla, Salme ja Valjala vallas

Kohila Maja OÜ
Raadiku-Jõe tn ristmiku vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd

Oma Ehitaja AS
Rakvere Politsei ja Päästeameti hoone täiskomplektsete hooneväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine

Merko Ehitus AS
Rae valla Pirita jõe RKA veemajandusprojekt, Tuulevälja AÜ ja Vesiroosi tee vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus

Põllumajandusamet
Riigi poolt hooldatavate eesvoolude võsast puhastamise tööd Karvoja pkr

Põllumajandusamet
Riigi poolt hooldatavate eesvoolude kapitaal- ja renov.tööd Lehetu kraav

Põllumajandusamet
Riigi poolt hooldatavate eesvoolude kraavikaevetööd Vigala jõgi

Nordecon Infra AS
Jüri alaviku Kasemäe tn piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine

Marek Mägi
Pruuli MÜ kuivendus-ja pinnastööd

Terrat AS
Avinurme alevikus vee-ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamine

Aspi AS
Kärla alevikus, Sõmera osas vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitamine

Dorival Group OÜ
Saanika MÜ metsa ja võsa likvideerimistööd kuivenduskraavidelt

Rapla Maaparandusbüroo
Kallasraja korrastamine ja voolutakistuste eemaldamine Riigi hooldusel olevatelt eesvooludelt

Merko Ehitus AS
Matsalu alamvesikonna vee-ja kanalisatsiooniprojekt
Kasti, Teenuse ja Laukna puurkaevude ehitamine

Nordecon Infra AS
Nasva küla, Kaarma vald vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine

Märjamaa Vallavalitsus
Märjamaa valla Järta tervisespordikeskuse suusastaadioni aluspinnase ettevalmistustööde ja ehituse teostamine

Hoonete Ehitus OÜ
O-I Production Estonia ladu nr.1 rek. Tööd Järvakandi

Märjamaa Vallavalitsus
Märjamaa valla Järta tervisespordikeskuse suusastaadioni aluspinnase ettevalmistustööde (mulla koorimine ja vallitamine) teostamine

Nordecon Infra AS
Keila linn, Ülejõe tee vee- ja kanal.trasside ehitustööd

Merko Ehitus AS
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimis-ehitustööd Märjamaa alev III etapp

Riigimetsa Majandamise Keskus
Metsateede ja kuivendussüsteemide hooldus Märjamaa MK

Terrat AS
Rapla vald Kodila reoveepuhasti kanalisatsiooni ja surve-kanalisatsioonitööd

Merko Ehitus AS
Hagudi, Kodila, Alu, Raikküla, Kuusiku pumplate teede ja platside ehitus.

Rapla Maaparandusbüroo
Voolutakistuste likvideerimine Paeküla ojal

Amaks AS
Vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus- ja rekonstrueerimistööd
Paide linnas ja vallas

K&H Tallinn AS
Viimsis Metsakasti külas vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Pirni tn ja Lootuse tee

Põhivõrk OÜ
Kohila alajaama vee- ja kanalisatsiooni ühendamine

Rapla Maaparandusbüroo
Haimre peakraavi hooldamine

Silindia OÜ
Säästumarketi pinnase ja platside ehitustööd

Märjamaa Vallavalitsus
Märjamaa alevi jalgtee projekteerimistööd ja jalgtee ehitus

Märjamaa Vallavalitsus
Järta spordikeskuse staadioni ja parkla aluspinnase ettevalmistustööd

Kohila Maja OÜ
Üleraudtee-Vabaduse elamukvartali veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd

Merko Ehitus AS
Raikküla Farmeri kinnistu kanalisatsiooni eelvoolutorustiku ehitamine/ringiehitamine

Water Ser Lõuna-Eesti AS
Räpina vallas Kalevi ja Kalevi põik tänavatel vee-,kanalisatsiooni ja survekanalisatsioonitorustike ehitamine

Kehtna Vallavalitsus
Keava raamatukogu vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitamine

Riigimetsa Majandamise Keskus
Säärekõnnu ja Laritsi tee rekonstrueerimine

Riigimetsa Majandamise Keskus
Mukri metsatee ehitamine

Russalu Külade Ühendus
Russalu külakeskuse sise- ja välisvee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus ja projekteerimine

Aspi AS
Tallinna ÜVK-torustike ,asukohaga Pardi tänav

Merko Ehitus AS
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimis-ehitustööd Märjamaa alevis ja Valgu külas

Merko Ehitus AS
Randvere küla Koralli tänava vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd

Aspi AS
Paide vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine, Tuleviku tänav

Aspi AS
Põõsa ja Neiuvaiba tee kanalisatwsioonirajatiste rekonstrueerimine

Märjamaa Vallavalitsus
Lumetõrjetööd Märjamaa alev,Märjamaa alevi ümbrus,Kasti,Varbola, Russalu ja Valgu piirkond

Loone Kinnisvara OÜ
Männi kinnistu teede,kergliiklusteede ja sissesõidutee ehitus
Männi kinnistu veetorustiku ühendamine
Kanalisatsiooni kogumismahuti paigaldus

Terrat AS
Matsalu alamvesikonna vee-ja kanalisatsiooniprojekti ehitustööd
Märjamaa vald Varbola, Valgu küla

Aspi AS
Veskimetsa, Räitsaku tänaval torustike rajamine

Merko Ehitus AS
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimis-ehitustööd Märjamaa alev I etapp

Amaks AS
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti ehitustööd
Rapla vald Kuusiku asula

Rapla Maaparandusbüroo
Männiku peakraavi truubi T/1 ja Paeküla oja truubi T/3 avariitööd
Rohu ja võsa niitmine riigi hooldusel olevatelt eesvooludelt

Merko Ehitus AS
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimis-ehitustööd Märjamaa alev II etapp

Amaks AS
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti ehitustööd
Rapla vald Kodila küla

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

  E-mail*

  Sisu*

  VABAD TÖÖKOHAD

  Otsime enda meeskonda järgmisi töötajaid:

  – Ehitusobjektide projekteerijat
  – Laadurijuhti

  Huvi korral saada oma CV ja/või helista meile:
  info@timberstonehitus.ee
  +372 56 611 206